SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

AKTUALNOŚCI, CZYLI CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE:

UWAGA. UWAGA! "GÓRA GROSZA" PO RAZ KOLEJNY W NASZEJ SZKOLE!

 

 

W najbliższe wtorek i środę, czyli 25 i 26 listopada, odbędzie się w naszej szkole „KIERMASZ SŁODKOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI”. Jak sama nazwa wskazuje, będzie na nim można (za minimalne kwoty) nabyć niesamowite wprost drobiazgi i słodycze. Płacimy tylko w groszach – całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany na „GÓRĘ GROSZA”. W ten sposób pomożemy dzieciom w domach dziecka. Czekamy również na darczyńców, którzy w ramach tej szlachetnej akcji przyniosą do szkoły uzbierane przez siebie grosze. Można je oddawać paniom Annie Smeji - Robak i Beacie Nowickiej. Z góry dziękujemy.

 

 

 

20 LISTOPADA OBCHODZIMY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

 

20 listopada 2014 roku przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Tego dnia będziemy również obchodzić Pierwszy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Rzecznik Praw Dziecka i Minister Edukacji Narodowej apelują, aby z tej okazji przeprowadzić w szkołach zajęcia propagujące prawa dziecka i jego potrzeby. Odpowiadając na odezwę władz, z przyjemnością i odpowiedzialnością wyposażymy naszych uczniów w nową dawkę w wiedzy o ich prawach.

 

Więcej informacji wydarzeniu można przeczytać pod linkiem:
20 LISTOPADA OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA. WSZPWN

 

O NASZYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA PRAW DZIECKA

W roku szkolnym 2013/2014 braliśmy udział w III edycji projektu edukacyjnego "Szkoła z Prawami Dziecka". Wspomniany projekt miał uświadomić uczniów w zakresie przysługującym im praw. Celem projektu było przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat praw dziecka, przybliżenia aktów prawnych, w których te prawa zostały ujęte, w tym zaznajomienie podopiecznych z przepisami Konwencji o Prawach Dziecka. Niezwykle istotnym elementem projektu było zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka. W tym celu w placówce zorganizowano ceremonię przyznania Gwiazd Szeryfa Praw Dziecka -  szczególnego wyróżnienia UNICEF dla najbardziej zaangażowanych w lokalne działania na rzecz dzieci dorosłych. Za realizację powyższych celów,  utrzymanie kontaktu z UNICEF Polska, zainaugurowanie projektu w szkole, zaplanowanie zajęć dydaktycznych na temat praw dziecka i nadzór wyboru kandydatów do odznaki oraz zorganizowanie uroczystego spotkania w placówce, podczas którego wręczono Gwiazdy, odpowiedzialni byli koordynatorzy, tj. pani Iwona Szymczak i pan Gracjan Czapiewski. W liście gratulacyjnym, Dyrektor Generalny UNICEF polska, pan Marek Krupiński dziękuje całej społeczności szkolnej za udział w projekcie. Szczególnie jest wdzięczny koordynatorom za ogromne zaangażowanie i zwiększenie świadomości uczniów w zakresie praw dziecka.

 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE "SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA - III EDYCJA"

 

 

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

20141119 135525

 

Od wtorku, 18 listopada 2014 roku, na holu II piętra można oglądać wystawę prac plastycznych uczniów klas szóstych pt. INSPIRACJE SZTUKĄ STAROŻYTNĄ. MALARSTWO GRECKIE. Zadaniem uczniów było wykonanie wazy na płaszczyźnie, w technice sgraffito i/lub w formie przestrzennej, modelując kształt wazy na balonie. Dekoracje uczniowskich waz miały nawiązywać do twórczości starożytnych Greków lub być inspirowane życiem codziennym dzieci. Wystawę przygotował pan Gracjan Czapiewski.

Malarstwo greckie przetrwało do naszych czasów w postaci malowideł na ceramicznych wazach. Ceramika to rzemiosło polegające na tworzeniu z gliny przedmiotów użytkowych i artystycznych. Wyroby te utrwala się poprzez wypalanie w piecach w wysokiej temperaturze. Wazy greckie były naczyniami użytkowymi i miały różne kształty w zależności od przeznaczenia. Naczynia te odznaczały się doskonałą techniką wykonania i niezwykłą dekoracją malarską. W starożytnej Grecji wykształciły się dwa style malowania waz: czarnofigurowy i czerwonofigurowy. Zdobienia wykonane w pierwszym z nich przedstawiały wydobywane liniami rytymi w glinie czarne sylwetki na czerwonym tle. Dekorowanie w stylu czerwonofigurowym polegało na malowaniu pędzlami czerwonych figur na czarnym tle. W zdobieniach waz greckich tematami były sceny mitologiczne albo sceny z życia codziennego lub ważne wydarzenia historyczne. Przedstawiano je zazwyczaj na centralnej części wazy, zwanej brzuścem. Pozostałe części wazy dekorowano pasami, na których widniały najczęściej takie motywy jak: meander, palmeta, ornament falowy i astragal.

 

20141119 135439

20141119 135542

 

"SREBRO NA WAGĘ ZŁOTA"

 

W bardzo prosty sposób, za to konkretnie, możemy wspomóc misje i misjonarzy. W wielu szufladach z biżuterią znajdują się zerwane srebrne łańcuszki, czy powyginane kolczyki, stare pierścionki, pogniecione srebrne cukiernice, połamane bransoletki, itp. Najczęściej jednak naprawa tych rzeczy po prostu się nie opłaca… Prosimy, aby ten srebrny złom ofiarować nam, a zostanie on przetopiony na srebrne krzyżyki – cegiełki misyjne.

 

 

 

Gram srebra kosztuje w tej chwili około 1,30 zł, to niewiele, ale…

Aktualnie dzięki zbiórce srebra polscy misjonarze budują nową wioskę dla Filipińczyków z Cagayan de Oro, gdzie pracują sercanie – misjonarze także pochodzący z Polski. Właśnie minęła druga rocznica tajfunu i powodzi, w wyniku których zginęło tam ok. 1500 osób, a  9 tys. zostało bez dachu nad głową. Z zaplanowanych 600 domów udało się wybudować już 317. Na jeden dom potrzeba sześciu kilogramów srebra. Do dziś udało się Polakom przekazać pieniądze na 7 domów, z czego 3 zbudowano "ze srebra".

Liczymy na Was i Waszą hojność. Złom można oddawać paniom Beacie Nowickiej i Annie Smeji – Robak.

 

 

 

 

KONKURS "ŚWIĘCI WSPÓLNEJ EUROPY - ŚWIĘTY JERZY"

 

Dyrektorzy i Nauczyciele
nauczania zintegrowanego,
historii i społeczeństwa,
informatyki, plastyki,
języka polskiego,
języka angielskiego,
Katecheci szkół podstawowych
w Bydgoszczy

Uprzejmie informujemy, że organizujemy międzyszkolny plastyczno – literacko – informatyczny konkurs o charakterze interdyscyplinarnym pod hasłem „Święci wspólnej Europy – święty Jerzy”.

Naszym celem jest przeprowadzenie cyklu konkursów pod jednolitym tytułem „Święci wspólnej Europy”, prezentujących życie i dokonania świętych, którzy wywarli znaczący wpływ na kształt Europy, jej cywilizacyjny i duchowy charakter. Chcielibyśmy co roku zaproponować Państwa uczniom zatrzymanie się nad sylwetką innego świętego.

            Tegoroczna edycja, piąta z serii, jest poświęcona znanemu i lubianemu nie tylko w Polsce świętemu Jerzemu. Święty Jerzy jest patronem wielu państw, między innymi Anglii, Gruzji, Portugalii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwy, Bośni, Serbii, Czarnogóry i Etiopii, patronem chrześcijan palestyńskich, patronem archidiecezji białostockiej, wileńskiej i diecezji pińskiej. Jest również patronem między innymi miast Reffary, Neapolu, jak i uzdrowiska w Lądku – Zdroju. Pod wezwaniem św. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych i zakonów rycerskich m.in.: Zakon św. Jerzego z Karyntii Zakon św. Jerzego z Alfamy. Święty Jerzy jest również patronem wędrowców, górników, żołnierzy, kowali, bednarzy, artystów, więźniów, jak i skautów oraz harcerzy.

Jesteśmy przekonane, że to barwna i niezwykle interesująca postać, którą na pewno zainteresują się uczniowie.

Organizatorzy:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy:

 • mgr Beata Nowicka – nauczyciel języka polskiego oraz historii i społeczeństwa,
 • mgr Sylwia Przybysz – katecheta,
 • mgr Anna Smeja – Robak – nauczyciel języka angielskiego.

Konkurs zyskał akceptację fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy.

Cele konkursu:

 • przybliżenie uczniom postaci świętego Jerzego,
 • wskazanie na uniwersalne wartości wiążące się z postacią świętego Jerzego,
 • budzenie zainteresowania i szacunku wobec korzeni własnej kultury,
 • zachęcenie do samodzielnego poznawania literatury pięknej i dzieł sztuki, poświęconych świętemu Jerzemu,
 • rozbudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie uczniom możliwości wykazania się zdolnościami literackimi lub plastycznymi, znajomością języka angielskiego i umiejętnością posługiwania się komputerem.

Uczestnicy konkursu:

W rywalizacji konkursowej mogą wziąć udział uczniowie szkól podstawowych z Bydgoszczy.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest na szczeblu miejskim.

Ma charakter indywidualny – przedmiotem konkursu są:

 • dla dzieci z klas I – III : prace plastyczne – wykonane w dowolnej technice plastycznej. Nie narzucamy ani formy ani formatu prac, uczniowie mogą wykonać prace we wszelkich technikach, w których pracowali i chcieliby się wykazać, jedyny warunek to nawiązanie w pracy do życia świętego Jerzego.
 • dla dzieci z klas IV – VI – do wyboru:
  • komiks o świętym Jerzym, wykonany ręcznie lub
   przy użyciu technik komputerowych (objętość i format dowolne,
   z zastrzeżeniem, że minimalna ilość komiksowych „okienek” to 6);
  • zestaw zagadek pt. „Łamigłówki dla mądrej główki” na temat życia
   i działalności św. Jerzego , na który złożą się obowiązkowo trzy formy łamigłówek, np. krzyżówka, rebus, wykreślanka, labirynt, szarada, itp.
   Mogą one zostać przygotowane odręcznie lub z użyciem komputera,
   do zadań należy obowiązkowo dołączyć (oddzielnie) rozwiązania.

Uwaga: dodatkowym atutem prac wykonanych przez uczniów z klas IV – VI będzie ich opatrzenie krótkim komentarzem w języku angielskim lub w przypadku zestawu zagadek, opracowanie jednej z nich w języku angielskim.

Celowo nie odsyłamy Państwa podopiecznych do żadnych konkretnych pozycji książkowych czy stron internetowych, poświęconych świętemu Jerzemu, pozostawiając to indywidualnym poszukiwaniom.

 1. W tym roku ograniczamy ilość prac przysyłanych z danej szkoły do sześciu łącznie (nieistotne ile prac, z której kategorii, jedyny warunek to sześć prac ze szkoły).
 2. Każdy z uczestników przedstawia tylko jedną pracę konkursową. Prosimy o jej podpisanie. Podać należy: imię, nazwisko, klasę, szkołę uczestnika konkursu, a także personalia
  i specjalność nauczyciela – opiekuna, który czuwał nad wykonaniem pracy, a także jego adres mailowy oraz numer telefonu.
 3. Indywidualne prace dzieci będą oceniane w trzech wymienionych wyżej kategoriach
  przez szkolną komisję konkursową w składzie: dyrektor szkoły organizującej konkurs, nauczyciel języka polskiego i historii, języka angielskiego, informatyki i katecheta.
 4. Komisja przyzna I, II i III miejsce w każdej z wymienionych kategorii oraz wyróżnienia (w ilości zależnej od potrzeby). Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie oraz ich nauczyciele, otrzymają specjalne pisemne podziękowania za włączenie się w konkursowe zmagania.
 5. Laureaci konkursu zostaną o swym sukcesie powiadomieni drogą mailową (mail na adres nauczyciela - opiekuna ) i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród (ufundowanych
  przez organizatorów i sponsorów).
 6. Nadesłane na konkurs prace plastyczne, literackie i „łamigłówki dla mądrej główki” staną się własnością organizatorów. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
  na podanie nazwisk uczestników na szkolnej stronie internetowej czy w innych publikacjach autorstwa organizatorów konkursu.
 7. Prace uczestników konkursu zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie, zorganizowanej w murach naszej szkoły.
 8. Prace z dopiskiem na kopercie „ Święci wspólnej Europy – święty Jerzy” prosimy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 41
85 – 122 Bydgoszcz

do dnia 10 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu zostaną podane 22 grudnia (drogą mailową na adres nauczyciela- opiekuna), a nagrody wręczone w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy w terminie określonym w ww. mailu.

 

 

POMAGAMY MIESZKAŃCOM REPUBLIKI ŚRODKOWEJ AFRYKI

  

redmptoris missio logo 99e320c171fa5b8558f0c6b2f8d64e4f

 

Zakończyliśmy w naszej szkole dwie akcje charytatywne: OPATRUNEK NA RATUNEK oraz KUP PAN SZCZOTĘ, które zorganizowane zostały we współpracy z poznańską fundacją Redemptoris missio. Zabraliśmy sporą ilość zarówno bandaży i opatrunków jak i szczoteczek i past do zębów, które zostaną przekazane do fundacji, a następnie przesłane do Republiki Środkowej Afryki oraz do Kamerunu. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc.

Koordynator akcji Gabriela Grzesińska

 

opatrunek

opatrunek1

opatrunek2

 

 

 

ZAPROSZENIE NA … KOLOROWY ŚWIAT BALONÓW

 

 

Już w czwartek, 20 listopada o godz. 17.00 zapraszamy do naszej szkoły na kolejne spotkanie z klaunem Mieciem.

Tym razem Miecio zaprasza wszystkich rodziców z dziećmi 3 i 4-letnimi. Dzieci będą miały okazję pobawić się z klaunem i poznać w sztukę cyrkową , a rodzice lepiej poznają naszą szkołę i zobaczą jak ich pociecha funkcjonuje w grupie rówieśników.

Na każdego malucha czeka niespodzianka.

 

A TO JUŻ ZA NAMI… KLAUNADA 2014

 

DSC08568

 

Spotkanie z klaunem Mietkiem już za nami. Tym miłym akcentem uczniowie klas pierwszych rozpoczęli udział w programie edukacyjnym pn. „Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego", który to będziemy realizować we współpracy z Fundacją Oddech Nadziei aż do klasy 6.
Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w różnych konkursach tematycznych, zdobywały nagrody, a przede wszystkim świetnie się bawiły. Jak co roku klaun Miecio pokazał dzieciom różne sztuczki cyrkowe a zarazem w sposób zabawowy przekazał wiedzę o szkodliwości dymu na organizm dziecka.
Już wkrótce zagości w klasach aby kontynuować rozpoczęte działania.

 

DSC08550

DSC08563

DSC08583

 

 

Więcej artykułów…

 1. WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „POCZTÓWKA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”
 2. LISTOPADOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
 3. PROGRAM INICJATYW LOKALNYCH „5/6” BUDŻET OBYWATELSKI
 4. CZCIMY NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2014
 5. JESIENNE INSPIRACJE - ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄCE III EDYCJĘ PROJEKTU OTWARTA SZKOŁA
 6. V PRZEGLĄD RECYTATORSKI "POLSKIE POETKI DZIECIOM..." JUŻ ZA NAMI
 7. WSADZENIE DRZEWA OSKARA KOLBERGA W RAMACH PROJEKTU "PARTONI ROKU"
 8. SUKCES UCZNIÓW Z ZERÓWKI DRUGIEJ
 9. GRA MIEJSKA „WOJENNA BYDGOSZCZ” ZWYCIĘŻONA!
 10. ZAPRASZAMY NA ŚWIETLICOWY BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
 11. JESIENNE SPOTKANIE W RAMACH WARSZTATÓW TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ
 12. ZAPRASZAMY NA WYSTĘP KLAUNA MIECIA W NASZEJ SZKOLE
 13. DYSKOTEKA Z OKAZJI HALLOWEEN DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH
 14. JUŻ NIEDŁUGO MOC ATRAKCJI Z OKAZJI HALLOWEEN
 15. STOP PUSTYM MISKOM - WSPOMÓŻ SCHRONISKO 2014
 16. WAŻNA INFORMACJA O OBIADACH
 17. ZAPRASZAMY NA PAŹDZIERNIKOWE ZAJĘCIA PLASTYCZNE PT. "ZABAWY Z FILCEM"
 18. PIERWSZE SPOTKANIE W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU 'OTWARTA SZKOŁA"
 19. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014
 20. O SZKOLNYM SZTANDARZE
 21. WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE - ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY!
 22. PIERWSZOKLASIŚCI Z NASZEJ SZKOŁY SĄ JUŻ PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI
 23. DYPLOM I PODZIĘKOWANIA OD UNICEF POLSKA
 24. KONTYNUUJEMY MIEJSKI PROJEKT PN. "NA ŚCIEŻKACH ZDROWIA"
 25. RADA RODZICÓW OGŁASZA KONKURS PN. „NAUCZYCIEL NA SZÓSTKĘ”
 26. WARSZTATY Z SAVOIR-VIVRE W SZKOLE JUŻ ZA NAMI!
 27. ROZPOCZYNAMY ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORKÓW DO 2,5 KG!
 28. WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JUŻ ZA NAMI!
 29. AKADEMIA PEDAGOGA - RADY DLA RODZICÓW NA PIERWSZE DNI SZKOŁY
 30. ZBIÓRKA PODRĘCZIKÓW UŻYWANYCH
 31. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 32. ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015