SP nr 41 im.Romualda Traugutta w Bydgoszczy

AKTUALNOŚCI, CZYLI CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE:

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

"Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!"

WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

ZDROWYCH, RADOSNYCH
I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
WIARY W LUDZI I SWOJE MOŻLIWOŚCI
ORAZ OPTYMISTYCZNEGO SPOGLĄDANIA
W PRZYSZŁOŚĆ


ŻYCZY

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne
,
Pracownicy Administracji i Obsługi
Szkoły Podstawowej nr 41
w Bydgoszczy

 

 

 

JUŻ NIEDŁUGO OBCHODY TRZECH WAŻNYCH UROCZYSTOŚCI:

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 10-LECIA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

1. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

1. Promowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ramach obchodów 10. rocznicy wstąpienia naszego Kraju w szeregi Organizacji oraz promowanie świadomości interkulturowej uczniów naszej szkoły.
2.
Rozwijanie umiejętności plastycznych.
3. Wizja Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w nowoczesnej Europie.
4.
Budzenie świadomości i dumy z różnic poszczególnych krajów członkowskich, a jednocześnie poczucia wspólnoty europejskiej.

2. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu o nazwie „To już 10 lat - Polska w Unii Europejskiej” jest Rada Samorządu Uczniowskiego i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • klasy 1-3, 7–9 lat,
 • klasy 4-6, 10–13 lat.

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
3. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, collage; na papierze typu brystol, w formacie A3 (praca płaska).
4. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru:

Imię, nazwisko autora, wiek, klasa,

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „To już 10 lat – Polska w Unii Europejskiej”.

5. Temat prac powinien obejmować wybrany aspekt członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
9.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./.

4. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy dostarczać do 25 kwietnia 2014 roku osobiście lub poprzez wychowawcę panu Gracjanowi Czapiewskiemu (sala nr 31).
2.
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3. W skład jury wejdzie dyrektor szkoły, 2 nauczycieli SP nr 41 w Bydgoszczy, 2 przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego i Przewodnicząca Rady Rodziców naszej szkoły.
4. Jury pod uwagę weźmie:

 • oddanie głównego przesłania konkursu,
 • walory estetyczne,
 • oryginalność,
 • jakość wykonania.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I NAGRODY

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy: www.sp41.bydgoszcz.pl/joomla/.
2.
Osoby wyróżnione otrzymają nagrody w czasie apeli z okazji 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3. Organizator uhonoruje uczniów w dwóch kategoriach – klas młodszych i starszych 1, 2 i 3 nagrodą oraz dwoma wyróżnieniami.
4.
Prace laureatów będą prezentowane w Placówce na wystawie pokonkursowej od 28 kwietnia do 9 maja 2014 roku.

 

 

 

PROŚBA O PRZEKAZANIE NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY 1% Z PAŃSTWA PODATKU

 

 

Ośmieleni wieloletnią Państwa hojnością po raz kolejny bardzo prosimy o przekazanie
na rzecz naszej szkoły 1% z Państwa podatku.

Tak uzyskane w ubiegłym latach fundusze zostały przez nas bardzo
skrzętnie i właściwie wykorzystane.
Dzięki tym, pozornie tylko, niewielkim środkom, przekazanym nam przez Państwo, możemy dziś poszczycić się m. in. w pełni nowoczesną salą komputerową dla klas I-III.

Teraz... marzymy o szkolnym sztandarze, godnym naszego patrona -  powstańca styczniowego, Romualda Traugutta.

Z góry dziękujemy za życzliwość i każdą, nawet symboliczną, złotówkę.

 

 

 

 

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

 

ZAPRASZAMY!

 

„Jesteś przedszkolakiem?
Zostań traugutciakiem”.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z przypomnieniem o trwających właśnie zapisach Waszych milusińskich do klas pierwszych szkoły podstawowej.
Pozwoliliśmy sobie na początku naszego zaproszenia do naszej placówki na mały żarcik. Hasło w cudzysłowie ma zabawny charakter, ale poważną treść.

Zależy nam na tym, by właśnie Wasze dzieci stały się nowymi „Traugutciakami” i tym samym kontynuatorami długiej pięćdziesięcioletniej tradycji naszej szkoły.

Mimo zaawansowanego wieku SP 41 gwarantujemy dobre warunki lokalowe, miłą i serdeczną atmosferę (właściwą mniejszym placówkom), pełne bezpieczeństwo dzieci, a przede wszystkim opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i doskonałe warunki rozwoju zdolności i pasji Waszych pociech.

Zapisanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 41 będzie z pewnością dobrym wyborem! Tu nikt nie jest anonimowy!

UWAGA!

Teraz niezbędne formalności. 
Warunkiem dokonania zapisu do klasy pierwszej jest wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.

Przypominamy, że w myśl przepisów do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci:

 • wszystkie urodzone w 2007 roku (siedmiolatki),
 • wszystkie urodzone od 1.01.2008 roku do 30.06.2008 roku,
 • urodzone od 1.07.2008 roku do 31.12.2008 roku, jeśli taka będzie wola ich rodziców.


W naszej placówce mamy zamiar utworzyć osobne klasy pierwsze dla sześciolatków i osobne dla siedmiolatków!

Czekamy na Państwa w sekretariacie szkoły (parter, pokój nr 1) od 28 STYCZNIA 2014 roku od godz. 8:00 do 15:00.


Aby dopełnić formalności bez problemów, prosimy o zabranie ze sobą:

 1. akt urodzenia dziecka,
 2. PESEL  dziecka,
 3. dowodu osobistego jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, które można zadawać również telefonicznie (telefon: (0 52) 3730554) Do zobaczenia.


                                                                              
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej Nr 41 w Bydgoszczy 

 

Podstawa prawna zapisów:
Ustawa  o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wraz z Ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 56, poz.458, z późn. zm.)

 

 UWAGA!
WAŻNE! NOWE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 

 

 

PRZYPOMINAMY O ZAPISACH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

 

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z przypomnieniem o zbliżających się właśnie zapisach do oddziału przedszkolnego, działającego przy naszej szkole. Trwać one będą od 2 do 16 kwietnia 2014 roku.

W celu zapisania dziecka należy przedłożyć:

  • metrykę urodzenia dziecka,
  • pesel dziecka,
  • dowód osobisty rodzica.

Zapisu dokonuje się w sekretariacie szkoły w godz. 07.30 – 15.30.

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest obowiązkiem ustawowym. Dotyczy dzieci urodzonych w roku 2009 oraz tych dzieci z rocznika 2008, które od 1 września nie rozpoczynają nauki w klasie pierwszej.
W przypadku niepodjęcia przez dziecko nauki w oddziale przedszkolnym naszej placówki (od września tego roku) prosimy o powiadomienie o tym fakcie sekretariatu szkoły do dnia 16 kwietnia 2014 roku.

 

UWAGA!

W roku 2014/2015 proponujemy dzieciom naukę w dwóch oddziałach przedszkolnych o profilu artystycznym i prozdrowotnym. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEJ ZBIÓRKI BATERII I AKUMILATORÓW MAŁOGABARYTOWYCH

 

 

Miło nam poinformować Państwa, że do tej pory zebraliśmy i oddaliśmy do recyklingu 230 kg zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych do 2,5 kg. Jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom i ich rodzinom, znajomym oraz nauczycielom i pracownikom administracji za pracę na rzecz ochrony środowiska. Zużyte baterie to odpad niebezpieczny, który wymaga specjalnego traktowania po zużyciu ze względu na zawartość takich pierwiastków jak: kadm, rtęć, ołów. Jednak zużyte baterie to także źródło cennych surowców, które poprzez recykling są w bezpieczny sposób odzyskiwane.


 RAZEM DBAJMY WIĘC O ŚRODOWISKO!

Organizatorzy akcji:
p. Sylwia Hałas
p. Ilona Bukowiecka

 

 

 

 

TWORZYLIŚMY KARTKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

 

 

W środę, 9 kwietnia 2014 roku, uczestnicy koła plastycznego ze swoim nauczycielem i z panią Agnieszką Wyczling, przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły, wykonali kartki, które wraz z paczkami zostaną przekazane chorym dzieciom z mniejszych miejscowości naszego województwa w ramach inicjatywy pn. „AKCJA ŚWIĄTECZNA DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH”. Kartki wykonaliśmy na prośbę pani Krystyny Malinowskiej, babci naszego ucznia - Gracjana z klasy 6c, która jest prezesem Stowarzyszenia na rzecz pomocy i wspierania Nikodema Bytnera - „Nikoś”. Za pomoc w realizacji przedsięwzięcia dziękujemy pani Alicji Essuman-Mensah.

Zapraszamy jednocześnie do oglądania PISANEK W STYLU LUDOWYM - świątecznych dekoracji II piętra, które młodzi artyści wykonali na wcześniejszych zajęciach plastycznych.

 

 

 

 

AUDYCJA MUZYCZNA W RAMACH OBCHODÓW ROKU OSKARA KOLBERGA

 

 

We wtorek, 15 kwietnia 2014 roku na 1 godz. lekcyjnej w sali gimnastycznej odbyła się audycja muzyczna, pt. "PIEŚNI FOLKLOREM MALOWANE" dla uczniów klas IV-VI. Poranek muzyczny przeprowadził Dział Audycji Muzycznych Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach projektu "OSCAR ZA KOLBERGA" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz w związku z obchodami  w naszej szkole ROKU OSKARA KOLBERGA.

Celem spotkania było przybliżenie sylwetki Patrona Roku 2014 - jego twórczości i działalności zawodowej oraz upowszechnianie dziedzictwo kulturowego Polski, w tym polskich tańców regionalnych i narodowych.

Uczniowie utrwalili wiadomości o polskich tańcach narodowych, Oskarze Kolbergu i polskim folklorze - w sposób teoretyczny i praktyczny. W skuteczny sposób zapoznali się z cechami polskich tańców narodowych. Mieli możliwość przećwiczyć kroki poloneza i oberka, a także zobaczyć stroje ludowe z różnych regionów. Śpiewali i słuchali szereg utworów, które napisane zostały w rytmie i tempie: mazura, poloneza, oberka, kujawiaka i krakowiaka.

Aktywny udział uczniów w zajęciach oraz ich zadowolone miny świadczyły o tym, że lekcja bardzo im się podobała. Osobiście dołożę starań, aby dzisiejsze spotkanie było początkiem wyjazdowych audycji muzycznych w naszej szkole.

Gracjan Czapiewski

  

 

 

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI 2014

DZIEŃ ZIEMI ZNANY TEŻ JAKO MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI OBCHODZONY JEST 22 KWIETNIA. W programie obchodów znajduje się szereg akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. 

W naszej szkole Dzień Ziemi obchodzony jest od 1999 roku. Wtedy to po raz pierwszy z tej okazji zorganizowano Bydgoski Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas 1-3. Rok później do zmagań konkursowych przyłączyły się klasy 4-6 oraz świetlica szkolna, która organizuje Świetlicowy Turniej Ekologiczny dla świetlic szkół bydgoskich. Nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok szkolny propagujemy wśród uczniów postawy prośrodowiskowe, m. in. poprzez zbiórkę surowców wtórnych i edukację ekologiczną.

W tym roku, 22 kwietnia jest dniem wolnym od nauki, dlatego świętować będziemy w czwartek, 24 kwietnia. Każdy uczeń klas 4-6, który w ten dzień ubierze się w rzeczy w kolorach wiosny - zielone, żółte lub niebieskie i przez to włączy się w obchody Dnia Ziemi, otrzyma od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego słodki upominek. 
Popołudniu zaś zapraszamy uczzniów kals starszych na DYSKOTEKĘ SZKOLNĄ. Bawimy się od 17:00 do 19:00.
Bilet wstępu to 2 złote.Serdecznie zachęcamy do wspólnej zabawy
i promowania postaw ekologicznych!

 

 

 

Więcej artykułów…

 1. KWIETNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
 2. ZAPRASZAMY NA KWIETNIOWE WARSZTATY TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ
 3. ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ZAJĘCIA PROJEKTU "OTWARTA SZKOŁA"
 4. ZAPROSZENIE NA KWIETNIOWE WARSZTATY PLASTYCZNE
 5. SUKCESY UCZNIÓW KLAS TRZECICH
 6. HANIA KAPELA Z KL. 3A FINALISTKĄ KONKURSU MATEMATYCZNEGO - LICZYDEŁKO
 7. SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014 JUŻ ZA NAMI!
 8. OGROMNY SUKCES NASZEJ SZKOŁY W KONKURSIE MEN
 9. REGIONALNE ELIMINACJE ODYSEI UMYSŁU W POZNANIU
 10. LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO INACZEJ!
 11. WAŻNA INFORMACJA O OBIADACH
 12. REKOLEKCJE WIELKOPOSTENE 2014, CZYLI DNI NAUKI I SKUPENIA PRZED OŁTARZEM
 13. GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
 14. MARCOWE WARSZTATY TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ ZA NAMI
 15. WIELKANOCNE WARSZTATY PLASTYCZNE
 16. WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH
 17. DZIEŃ ŚW. PATRYKA – IRLANDZKIE ŚWIĘTO W POLSKIEJ SZKOLE 2014
 18. WEŹ UDZIAŁ W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE MUZYCZNYM O OSKARZE KOLBERGU
 19. ZBIÓRKA BATERII I AKUMULATORÓWMAŁOGAABARYTOWYCH DO 2,5 KG
 20. OBCHODY DNIA KOBIET W NASZEJ SZKOLE
 21. DRZWI OTWARTE NASZEJ SZKOŁY
 22. OGROMNY SUKCES KONRADA W KONKURSACH KURATORYJNYCH
 23. SPOTKANIE Z OLIMPIJKĄ, MEDALISTKĄ, KAJAKARKĄ
 24. PIJEMY KOKTAJLE NA ZDROWIE!
 25. POPULARYZUJEMY WIEDZĘ O PATRONACH ROKU 2014
 26. ZAPRASZAMY NA WARSZTATY TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ
 27. PRZEKAZALIŚMY LAURKI, KTÓRE TWORZYLIŚMY W RAMACH AKCJI 'BANK KARTEK'
 28. SPOTKANIE Z GIMNAZJALISTAMI
 29. KONKURS NA NAJBARDZIEJ POMYSŁOWĄ CZAPKĘ Z OKAZJI DNIA ŚW. PATRYKA
 30. MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA KLAS SZÓSTYCH
 31. ZAPRASZAMY NA LUTOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
 32. BAŚŃ O DWUNASTU MIESIĄCACH Z MORAŁEM W RAMACH "OTWARTEJ SZKOŁY"
 33. „HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA” – GOŚCINNY KONCERT CHÓRU SZKOLNEGO
 34. POGRATULOWALIŚMY WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY
 35. WAŻNA INFORMACJA O OBIADACH
 36. PRZED NAMI WOJEWÓDZKI KONKURS PN. KOMPOZYTOR - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 2014
 37. PEDAGOG RADZI - UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU WPŁYWA NA CAŁĄ RODZINĘ (*)
 38. DRUGA EDYCJA PROGRAMU INICJATYW LOKALNYCH „5/6” BUDŻET OBYWATELSKI ROZSTRZYGNIĘTA!
 39. FINAŁ II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
 40. BAL KARNAWAŁOWY I AKCJA CHARYTATYWNA NA WOŚP ZA NAMI
 41. PRÓBNY SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH Z OPERONEM ZA NAMI!
 42. POCZTA WALENTYNKOWA ZAKOŃCZONA - ROZDALIŚMY WALENTYNKI...
 43. I EDYCJA NOWOROCZNEGO KONKURSU KULINARNEGO
 44. WYNIKI STYCZNIOWEJ ZBIÓRKI BATERII I AKUMULATORÓW DO 2,5 KG
 45. SUKCES UCZENNICY Z KLASY 3A
 46. TWORZYLIŚMY I ... TWORZYMY LAURKI DLA CHORYCH DZIECI I DOROSŁYCH
 47. ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
 48. SZKOLNE KOLĘDOWANIE 2014 W RAMACH SUPERKLASY JUŻ ZA NAMI!
 49. DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU PATRON ROKU 2013 - PROF. JAN CZOCHRALSKI
 50. POLONISTYCZNE SUKCESY UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH
 51. JASEŁKA – ZWYCZAJE BOŻONARODZENIOWE
 52. OBCHODY ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA W NASZEJ SZKOLE
 53. NOWA EDYCJA SZKOŁY Z KLASĄ 2.0...
 54. ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE
 55. ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS PLASTYCZNY ZORGANIZOWANY PRZEZ UKW
 56. ZE SPORTEM NA TY – AWANS DO PÓŁFINAŁU
 57. MATEMATYCZNY SUKCES PIĄTOKLASISTÓW!
 58. KONKURS W RAMACH SUPERKLASY "GWIAZDKA 2013"
 59. JAK CO ROKU, 6 GRUDNIA, ZAWITAŁ DO NASZEJ SZKOŁY MIKOŁAJ...
 60. SUKCES W KONKURSIE KURATORYJNYM
 61. UCZESTNICZYMY W OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI PN. „BANK KARTEK”!
 62. WYNIKI GRUDNIOWEJ ZBIÓRKI BATERII
 63. „PODZIEL SIĘ Z INNYMI” - ZBIÓRKA DARÓW DLA UBOŻSZYCH UCZNIÓW
 64. ŚWIETLICOWY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
 65. ZAPRASZAMY NA WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I RODZICÓW!
 66. RYWALIZACJA O PUCHAR PRZECHODNI RADY RODZICÓW SP41 ROZSTRZYGNIĘTA!
 67. ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
 68. "KOLOROWY ŚWIAT BALONÓW” – KOLEJNE SPOTKANIE PROJEKTU "OTWARTA SZKOŁA" ZA NAMI!
 69. UWAGA! GÓRA GROSZA ZNOWU W NASZEJ SZKOLE!
 70. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ!
 71. UDZIAŁ W "FESTIWALU MASEK" ZAKOŃCZONY WIELOKROTNYMI SUKCESAMI!
 72. MURALE Z EUROPEJSKICH SZKÓŁ W NASZEJ PLACÓWCE!
 73. REALIZUJEMY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PN. „ŚNIADANIE DAJE MOC”!
 74. ZBIÓRKA DARÓW DLA SCHRONISKA JUŻ ZA NAMI!
 75. ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE WIEDZY O SZWEDEROWIE I BYDGOSZCZY
 76. UROCZYSTE APELE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
 77. "KOLORY JESIENI" – PAŹDZIERNIKOWE ZAJĘCIA "OTWARTEJ SZKOŁY" JUŻ ZA NAMI!
 78. PROGRAM PROFILAKTYCZNY „UWOLNIJMY DZIECI OD DYMU TYTONIOWEGO”
 79. LISTOPADOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
 80. KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO
 81. OBCHODY ŚWIĘTA HALLOWEEN
 82. WARSZTATY TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ „MOJE TWÓRCZE DZIŚ ”- CZAS ROZPOCZĄĆ!
 83. LEKCJA Z ORNITOLOGIEM...
 84. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY „BIEG TERENOWY Z ZADANIAMI – PARK NAD STARYM KANAŁEM”
 85. JESIENNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH
 86. KONKURS PLASTYCZNY O JANIE PAWLE II ROZSTRZYGNIĘTY!
 87. KONKURS NA NAJLEPSZY LAMPION Z DYNI 2013 DLA KLAS STARSZYCH
 88. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2013 JUŻ ZA NAMI!
 89. PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH 2013 JUŻ ZA NAMI!
 90. STOP PUSTYM MISKOM - WSPOMÓŻ SCHRONISKO!
 91. REALIZUJEMY MIEJSKI PROJEKT PN. "NA ŚCIEŻKACH ZDROWIA"!
 92. KONKURS PLASTYCZNY „JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”
 93. REGIONALNY KONKURS "ZAMIEŃ PUSZKI NA PIENIĄDZE" ROZSTRZYGNIĘTY
 94. ARTYSTYCZNY SUKCES UCZENNICY KLASY III C
 95. WYBIERZ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE!
 96. PIERWSZE SPOTKANIE PROJEKTU "OTWARTA SZKOŁA" W NOWYM ROKU SZKOLNYM
 97. CZYTAMY FREDRĘ...
 98. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JUŻ WYBRANI!
 99. WRZEŚNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
 100. KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH
 101. PATRONI ROKU 2013
 102. PAMIĘTAMY O BOHATERACH POWSTANIA STYCZNIOWEGO
 103. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014
 104. WYPRAWKA SZKOLNA 2013
 105. ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014
 106. ŻYCZENIA NA NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014